22 : امید به آینده ؟
22 : امید به آینده ؟
22 : امید به آینده ؟
22 : امید به آینده ؟
زمستان + والپیپر + hd + برگ یخ زده

مــزرع ســبز  فــلک دیدم و  داس مــه  نو

                                         یادم از کشته  خویش آمد  و  هنگام  درو

گفتم  ای بخت بخفتیدی  و خورشید  دمید

                                         گفت  با این همه از  سابقه  نومید  مشو

گـر روی  پاک و مجرد چو مسیحا  به  فلک

                                          از  چراغ تو  به  خورشید  رسد صد   پرتو

تـکیه  بــر  اخــتر  شب دزد مکن کاین عیار

                                          تـاج  کـاووس   بــبرد  و  کــمر   کیخسرو

گـوشوار زر و لـعل ار  چه گـران  دارد  گوش

                                          دور  خوبی  گذران  است  نصیحت  بشنو

چـشم بد دور ز خال تو که در عرصه حسن

                                          بیدقی راند کـه برد از مه و خورشید گــرو

آسمان گو مفروش این عظمت کاندر عشق

                                          خرمن مه به جوی خوشه پروین به دو جو

آتـش زهد و ریا خرمن دین خواهد ســوخت

                                          حـافظ ایــن خــرقه پـشمینه بــینداز و  بـرو

حافظ شیرازی             

پیش خودت میگی همین فردا شروع میکنم ؛ از همین شنبه که میاد ! حالا بذار این جریان تموم بشه ! این فردا و پس فردا کردن همانا ، و انجام نشدن کار همانا ! آخه تنبلی دیگه تا چه حد ؟

امیدداری به آینده ای که نه مطمئنی هستی و نه میدونی چی میشه . یه امید واهی . انسان رو انسان نامیدند به خاطر اراده اش . نمیشه و فلانه و پیساله رو بریز دور ! اگه تصمیم گرفتی همین الان انجامش بده ! به گرما و سرما و اون آدمه و غذاهه و جوکه و فیلمه کاری نداشته باش ! همین ثانیه ... میتونی ... .

پاورقی :

1- اصن نمیخواستم شعر بذارم ؛ دوست داشتم یکم بنویسم  ، موضوع خوبی داشتم ؛ ولی نه فکر بود و نه حوصله و نه قلم ! ( چیزی متفاوت با مطلب بالا )

2- کیفیت عکس ها عالیه و به دنبالش ، حجمشون هم یکم بالاس ! برای دانلود صبور باشید .

گل  + برگ گل + hd + تصویر گل + والپیپر + سنگ
21 : گرفتگی حال !
21 : گرفتگی حال !
21 : گرفتگی حال !
21 : گرفتگی حال !

کی شعر تر انگیزد خاطر که حزین باشد

                                        یک نکته از این معنی گفتیم و همین باشد

از لــعل تــو گــر یــابم انــگشتری زنــــهار

                                        صـد مــلک ســلیمــانم در زیــر نــگین باشد

غـمناک نباید بود از طعن حـسود ای دل

                                        شـــاید کــه چـو وابینی خیر تو در این باشد

هر کو نکند فهمی زین کلک خیال انگیز

                                        نقشش بــه حرام ار خود صورتگر چین باشد

جام می و خون دل هر یک به کسی دادند

                                        در  دایـــره  قـــسمت  اوضـاع  چنین  باشد

در کــار گـــلاب و گــل حــــکم ازلی این بود

                                        کـــاین شاهد بــازاری وان پرده نشین باشد

آن نیست کــه حـافظ را رندی بشد از خاطر

                                        کـــاین ســــابقه پیشین تا روز پسین باشد

حافظ شیرازی     

          

والپیپر طبیعت + تصویر پرنده + پرنده + گل + تصویر گل + والپیپیر پرنده

سلام

حال و اوضاع آدم که خراب باشه ؛ اون وقتها که هیچ چیزی نمیتونه آدم رو آروم کنه ؛ بعضی چیزها مثله غزل بالا چنان آرامشی به آدم میده که انگار هیچ نگرانی وجود نداره .

پاورقی :

1 - از سر درس رفتم به مهمونا میوه تعارف کنم ؛ خودکار تو دستمه ! میگن انگار خیلی مشغول درسی ، تو دلم میگم کاش درس باشه !

2 - آقا سعید ( استاد ریاضی ) رحم هم خوب چیزه هاآ ! ( خودمونیم چندان هم سخت نبود ؛ از عدم دقت خودم بود ! )

20 : اقرار
20 : اقرار
20 : اقرار
20 : اقرار

سلام

کمتر آدمی پیدا میشه که به اشتباهات خودش اقرار کنه ؛ حتی تو تنهایی ! انگار نمیخواد از کاری که کرده سخنی به میون بیاد ؛ حتی بین خودش و خدای خودش . بیایید ی بارهم که شده ؛ تنهایی بشینیم و گذشتمون رو مرور کنیم ؛ هم خوب و هم بدش رو ؛ صادقانه همه رو به خودمون بگیم .

راستش رو بخواهین توضیح دادن اینکه اینکار چه فایده ای داره ؛ یکم سخته ! ولی امتحانش ضرر نداره .

پاورقی :

+ فرضیه جدید برای مشکل همیشگی ! دعا کنید جوابگو باشه ... .

+ تو ادامه مطلب : عکسی از مراسم تدفین شهدا در دانشگاه

                        گزیده ای از شعر اقرار ( از کارهای خودم ) ، به در خواست دوستان .

Copyright (©) 2012-2015
All Rights Reserved.
کپی رایت (©) ۱۳۹۰-۱۳۹۴
تمامی حقوق محفوظ است
قالب شماره 13
نسخه 1.0
طراحی و اجرا در مرداد 95
کدنویسی تنها با html و css
کپی نکنید ، درخواست کنید کد خدمتتان تقدیم می شود !