33 : غم دوست
33 : غم دوست
33 : غم دوست
33 : غم دوست

لاابـــالی  چـــه  کــنـد  دفـــــتـر  دانـــــایــی  را              طـاقت وعـظ نـباشد سـر سـودایی را

آب  را  قــول  تــو  بـا  آتــش  اگـر  جـمـع  کـنـد              نـتواند کـه کـند عـشق و شکیبایی را

دیـده  را  فــایـده  آنــسـت  کــه  دلـــبـر  بـیـنـد              ور نـبـینـد چـه بــود فـایده بـینـایـی را

عاشقان را چه غم از سرزنش دشمن و دوست              یا غم دوست خورد یا غم رسوایی را

همه  دانند  که  من  سـبزه  خط  دارم  دوست              نـه چـو دیگر حیوان سبزه صحرایی را

مـن  هــمـان  روز  دل  و  صـبر  بـه  یـغما  دادم              کـه مـقید شـدم آن دلـبر یـغمـایی را

ســـرو  بــگـذار  کـــه  قــدی  و  قــیـامـی  دارد              گـو بـبـیـن آمـدن و رفـتـن رعـنـایـی را

گـــر   بـــرانـی   نـــرود   ور   بـــرود   بـــاز آیــد               نـاگـزیـرسـت مـگـس دکـه حلوایی را

بـر  حـدیـث  مـن  و  حـسـن  تـو  نـیفزاید  کس              حـد همینست سخندانی و زیبایی را

سـعـدیا  نـوبـتی  امـشب  دهـل  صـبح  نکوفت               یـا مـگر روز نـباشـد شـب تـنهایی را

->سعدی         

hd + والپیپیر + طبیعت + گل + گل زرد + عکس باکیکفیت + بهار + flower + spring

سلام

از این به بعد پست های جدید وب رو به افرادی که آدرس ایمیلشون رو بدن میفرستم ؛ تا هم از آپ جدید با خبر بشن و هم اینکه به راحتی بتونن بخونن ... خواهش دارم آدرس پست الکترونیکیتون رو در نظرات بذارین .

پست الکترونیکی من : masam20@yahoo.com

پاورقی :

+ نمک به زخمم نپاش
   من زخمی غرورتم !    (مخاطب خاص)

+ منطقه آزاد ؛ دانشگاه : تازه ملتفت شدم که چقدر سلیقه جای عقل خیلی ها رو گرفته !

32 : وقت را قضایی هست
32 : وقت را قضایی هست
32 : وقت را قضایی هست
32 : وقت را قضایی هست

نه به ز شیوه‌ی مستان طریق ورائی هست           نه به ز کوی مغان گوشه‌ای و جائی هست

دلـم  بـه مـیکده  زان  میکشد  کـه رندان را           کـدورتی  نـه  و  بـا یـکدیگر صـفـائی هست

ز  کــنـج  صــومـعـه  از  بــهـر  آن  گـریـزانـم           کــه  در  حـوالی  آن  بـوریـا  ریـائی  هست

گـرت  بـه  دیـر مـغـان  ره دهـند از آن مـگذر           قـدم بـنه  که در آن کـوچه آشنـائی هست

فـراغ از دل درویـش جـو که مستغنی است           ز هـرکـجا  کـه امـیری  و پـادشاهی هست

بـه عـیش کـوش و مـپنـدار هـمـچـو نـااهلان          کـه عـمر را عـوض و وقـت را قـضائی هست

-> عبید زاکانی     

والپیپیر + cute + wish + plant + آرزو + قاصدک + دختر بچه + کیفیت عالی + hd + wallpaper

پاورقی :

+ شاید اولین دروغی که من گفتم این بود که وقتی پرسیدند : خوبی ؟
گفتم : ممنون ، خوبم !
Copyright (©) 2012-2015
All Rights Reserved.
کپی رایت (©) ۱۳۹۰-۱۳۹۴
تمامی حقوق محفوظ است
قالب شماره 13
نسخه 1.0
طراحی و اجرا در مرداد 95
کدنویسی تنها با html و css
کپی نکنید ، درخواست کنید کد خدمتتان تقدیم می شود !