38 : چون منم آن سرگشته حیران
38 : چون منم آن سرگشته حیران
38 : چون منم آن سرگشته حیران
38 : چون منم آن سرگشته حیران

مـا درس سـحـر در ره  مـیخـانـه  نـهـادیـم              مـحصـول دعـا در ره جـانـانـه نـهادیم

در خرمـن  صـد  زاهـد  عـاقـل  زنـد  آتـش              ایـن داغ کـه مـا بر دل دیـوانه نهادیم

سلـطـان ازل گـنج غـم عـشـق بـه مـا داد              تـا روی در ایـن  مـنزل  ویـرانه نهادیم

در دل نـدهـم ره پـس از ایـن مـهـر بـتان را              مـهر  لـب او بـر در ایـن خـانـه نهادیم

در خـرقـه از ایـن بـیـش مـنـافق نـتوان بـود              بـنیاد  از  ایـن  شیوه  رندانه  نهادیم

چون می‌رود این کشتی سرگشته که آخر             جان در سر آن گوهر یک دانه نهادیم

الـمنه لله کـه  چـو  مـا  بـی‌دل و دیـن بـود              آن را کـه لـقب عاقل و فرزانه نهادیم

قـانع بـه  خـیالی  ز  تـو  بـودیم چـو حـافـظ              یـا رب چـه گـداهمت و بیگانه نهادیم

                                                                                                    حافظ شیرازی

عکس + عکس ساعت + زمان + ساعت + گذر زمان + درس زمان + زندگی + life + time + hd 

سلام

و  این رباعی مولوی :

 هر دو جهان چو رنگ باید  بودن          بیزار ز لعل و سنگ باید بودن

 مردانه  و  مرد  رنگ  باید  بودن          ور نی به هزار ننگ باید بودن

 

پاروقی :

1- خدایا شکرت 

2- خیلی وقت بود مطلب جدید نذاشته بودم ؛ نمیشه گفت که سرم شلوغ بوده ، بیشتر حس و حالش نبوده !

3- همونطور که کم و بیش اطلاع دارین ؛ قراره به آدرس جدید مهاجرت داشته باشم ؛ به blog.ir ! اما ابزار مهاجرت بیان که انتقال دهنده مطالب و نظرات هست ؛ از جانب بلاگفا از کار افتاده ! اما وعده داده شده که به زودی درست بشه .

4- قالب وبلاگ ، به قالب پیشفرض نارنجی بلاگفا تغییر کرده ؛ چون اولا اون قالب قبلی کپی و دزدیده شده ! دوما تقریبا تمام کارهای من در فضای مجازی کپی برداری شده ! و با این ها دیگر انگیزه ای برای طراحی ندارم !

5- چرا آدم ها چرخش زمین رو به حساب چرخش دنیا میذارن !؟ ( دفتری بلند میخواهد در توضیح این سوال ! )

Copyright (©) 2012-2015
All Rights Reserved.
کپی رایت (©) ۱۳۹۰-۱۳۹۴
تمامی حقوق محفوظ است
قالب شماره 13
نسخه 1.0
طراحی و اجرا در مرداد 95
کدنویسی تنها با html و css
کپی نکنید ، درخواست کنید کد خدمتتان تقدیم می شود !