۶۵ : روزمرگی
۶۵ : روزمرگی
۶۵ : روزمرگی
۶۵ : روزمرگی

سلام

بله ...

یکی نیس بگه ، آخه چرا حرف حساب حالیت نمیشه ؟ گازشو گرفتی همینطور میری که چی ؟ ساعتو میگم ، اصن دل خوشی ازش ندارم !

بله ...

امتحانا اومدو رفت ، و ما باز یه تصمیم دیگه گرفتیم که بشینیم درس بخونیم !

بله ...

Copyright (©) 2012-2015
All Rights Reserved.
کپی رایت (©) ۱۳۹۰-۱۳۹۴
تمامی حقوق محفوظ است
قالب شماره 13
نسخه 1.0
طراحی و اجرا در مرداد 95
کدنویسی تنها با html و css
کپی نکنید ، درخواست کنید کد خدمتتان تقدیم می شود !